Privatlivspolitik

Hvem vi er

Denne hjemmeside drives af United International Pictures ApS med adresse p? Hauchsvej 13, 1825 Frederiksberg C og andre selskaber i UIP-koncernen (“UIP”). Vores kontaktoplysninger kan findes i afsnittet "Kontakt os" i slutningen af n?rv?rende Privatlivspolitik ("Politikken").

Hos UIP respekterer vi vores kunders personoplysninger, og vi tilstr?ber at opbevare alle dine personoplysninger p? sikker vis. N?rv?rende Politik beskriver, hvilke typer oplysninger, UIP indsamler fra/om dig, hvorfor, hvordan vi indsamler dem, hvordan vi anvender dem, hvilke typer af behandlinger vi kan foretage af dine oplysninger og hvilke rettigheder du har. Hvis du er under 18 ?r og ?nsker at videregive dine personoplysninger til os for at kunne deltage i et salgsfremst?d eller i en konkurrence, skal du l?se n?rv?rende Politik sammen med din for?lder eller v?rge.

"Personoplysninger" betyder oplysninger knyttet til en levende enkeltperson, som kan identificeres p? baggrund af de p?g?ldende oplysninger eller fra s?danne oplysninger og andre oplysninger, som er i eller sandsynligvis vil komme i UIPs besiddelse (eller selskabets repr?sentanter eller serviceudbydere). Foruden faktuelle oplysninger, er eventuelle meningstilkendegivelser om en enkeltperson og en eventuel indikation af UIPs eller en hvilken som helst anden persons hensigter om en enkeltperson, ogs? omfattet.

Hvilke oplysninger indsamler vi, hvorfor og hvordan? 

1. Hjemmeside

Vi indsamler bl.a. f?lgende oplysninger gennem vores hjemmeside:

 • kontaktoplysninger, inkl. navn, e-mailadresse og telefonnummer, hvis du bes?ger eller browser vores hjemmeside, hvilket kan omfatte tilf?lde, hvor du anmoder os om markedsf?ringsinformation (hvis du f.eks. tilmelder dig et nyhedsbrev eller downloader andet markedsf?ringsmateriale), deltagelse i en konkurrence, lodtr?kning eller unders?gelse, eller hvis du sender os en foresp?rgsel. Se afsnittet ‘Markedsf?ring’ nedenfor for yderligere information. 
 • din IP-adresse.

Vi anvender disse oplysninger:

 • til at forst? dine behov og interesser samt til at kommunikere med dig for at kunne levere serviceydelser til dig eller oplysninger om UIP og UIP-produkter;
 • s? det er muligt for kunder at benytte UIP-produkter, f.eks., med dit samtykke, at give dig adgang til vores markedsf?ringsmaterialer;
 • til at forst? dine behov og interesser med henblik p? at vurdere din ans?gning om UIP-produkter, serviceydelser og materialer, hvor dette m?tte v?re relevant;
 • til administration og vedligeholdelse af databaser, hvori personoplysninger lagres;
 • til drift og administration af vores forretning;
 • for at overholde og for at kunne vurdere overholdelse af g?ldende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer; 
 • til l?bende gennemgange og forbedringer af de oplysninger, der fremg?r af hjemmesiden, med det form?l at sikre, at de er brugervenlige, og for at forhindre potentielle afbrydelser eller cyberangreb; og
 • til at udf?re analyser, der er p?kr?vet for at opdage ondsindede oplysninger og forst?, hvordan dette kan p?virke dit IT-system.

Hvad sker der, hvis vi ikke modtager disse oplysninger:

Hvis du undlader at give os de n?dvendige oplysninger, vil vi ikke kunne sende dig det markedsf?ringsmateriale eller andet mediemateriale, du m?tte anmode om. 

2. Sociale medier

Vi indsamler personoplysninger fra udbydere af sociale medier (inkl., men ikke begr?nset til, Facebook, YouTube, Twitter og Instagram), for at promovere vores produkter. Vi modtager navn/brugernavn, opslag og eventuelle andre oplysninger, du forsyner os med gennem din interaktion med vores sider/grupper p? disse sociale medier. 

Vi anvender disse oplysninger:

 • til at kontakte dig i forbindelse med konkurrencer;
 • til at forst? dine behov og interesser;
 • til at kommunikere med dig for at kunne levere serviceydelser til dig eller information om UIP og UIP-produkter;
 • for at overholde og for at kunne vurdere overholdelse af g?ldende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer;  

Bem?rk venligst, at vores konti p? de sociale medier muligvis h?ndteres af et selskab med speciale p? dette omr?de, som handler p? vores vegne. Se afsnittet ‘Hvem ellers har adgang til dine oplysninger’ for yderligere information. 

Hvad sker der, hvis vi ikke modtager disse oplysninger:

Hvis du undlader at give os de n?dvendige oplysninger, vil du ikke kunne interagere med vores sider p? de sociale medier (alt efter typen af socialt medie), og du vil ikke kunne deltage i og/eller modtage pr?mier i konkurrencer. 

3. Jobans?gere

N?r du ans?ger om arbejde hos UIP, vil dine oplysninger blive indsamlet og anvendt i overensstemmelse med vores politik om behandling af kandidaters personoplysninger, som kan findes p? f?lgende link: www.uip.com/candidate_privacy_policy.html. Hvis du ?nsker at se politikken om behandling af kandidaters personoplysninger p? dansk, s? kontakt venligst kandidat_databeskyttelse@uip.dk.

4. UIP-serviceydelser

Forretningskontaktoplysninger, inkl. navn, e-mailadresse og telefonnummer.

Vi anvender disse oplysninger: 

 • s? det er muligt at g?re forretning med dig, hvis du leverer serviceydelser eller produkter til os, f.eks. hvis du er leverand?r eller udstiller eller arbejder for dem (f.eks. forretningskontaktoplysninger). 
 • for at g?re det muligt for dig at bruge og f? adgang til den funktionalitet, der leveres af UIP-produkterne; 
 • til drift og administration af vores forretning;
 • til at efterleve og til at vurdere efterlevelse af g?ldende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer; eller
 • til at kommunikere med dig for at kunne levere serviceydelser til dig eller information om UIP og UIP-produkter;
 • til at udf?re baggrundsscreeninger med det form?l at vurdere din ?konomiske egnethed og anden egnethed til at g?re forretning med UIP.

Hvad sker der, hvis vi ikke modtager disse oplysninger:

Hvis du undlader at sende os disse oplysninger, vil det betyde, at vi ikke vil kunne interagere med dig som et led i den kontrakt vi har indg?et, hvilket vil g?re kontrakten med dig ugyldig, medmindre du opgiver andre kontaktoplysninger, som vil g?re det muligt for os at opfylde vores forpligtelser iht. den indg?ede kontrakt. 

Retligt grundlag for databehandling

Uanset hvordan vi anvender personoplysninger, sikrer vi os, at vores brug sker i overensstemmelse med g?ldende lovgivning, og at lovgivningen tillader os og kr?ver, at vi anvender personoplysninger af mange forskellige grunde. Disse omfatter: 

 • det er n?dvendigt for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for kunder;
 • vi har f?et dit samtykke;
 • som f?lge af vores retlige forpligtigelser og ?vrige forpligtelser over for myndigheder, som vi skal overholde; 
 • for at kunne fasts?tte, ud?ve eller forsvare vores juridiske rettigheder eller i forbindelse med retssager;
 • behandlingen af dine personoplysninger kan v?re n?dvendig for at forf?lge vores legitime forretningsinteresser, som f.eks.: 
  • for at forst? dine behov og interesser med henblik p? at vurdere din anmodning i forhold til UIP-produkter, serviceydelser og materialer, hvor dette m?tte v?re relevant;
  • for at kommunikere med dig, for at kunne levere serviceydelser til dig eller information om UIP og UIP-produkter; 
  • til administration og vedligeholdelse af databaser, hvori personoplysninger lagres;
  • til drift og administration af vores forretning;
  • for at overholde og for at vurdere overholdelse af g?ldende love, regler og forordninger samt interne politikker og procedurer; 
  • til l?bende gennemgange og forbedringer af de oplysninger, der fremg?r af hjemmesiden, med det form?l at sikre, at de er brugervenlige, og for at forhindre potentielle afbrydelser eller cyberangreb; 
  • for at udf?re analyser, der er p?kr?vet for at opdage ondsindede data og forst?, hvordan dette kan p?virke dit IT-system; og 
  • for at udf?re baggrundsscreeninger med det form?l at vurdere din ?konomiske egnethed og anden egnethed til at g?re forretning med UIP.

Vi anvender kun dine personoplysninger til de tilsigtede form?l, der er angivet ovenfor. Vi indsamler kun de n?dvendige oplysninger og altid i overensstemmelse med g?ldende love om behandling af personoplysninger. Hvis det af en eller anden ?rsag er n?dvendigt at ?ndre den m?de, hvorp? vi behandler dine oplysninger, opdaterer vi n?rv?rende Politik. Vi anbefaler derfor, at du med regelm?ssige mellemrum tjekker vores hjemmeside for eventuelle ?ndringer af n?rv?rende Politik. 

Cookies og andre identifikatorer

N?r du bes?ger UIPs hjemmeside kan der blive brugt cookies til at indsamle tekniske oplysninger om de serviceydelser, du anvender, og hvordan du anvender dem. Se vores Politik om brug af cookies for mere information om de cookies, som UIP anvender. 

Hvor l?nge gemmer vi dine oplysninger? 

Vi gemmer disse oplysninger s? l?nge vi har brug for at behandle dem, til de form?l oplysninger oprindeligt blev indsamlet til. Vores politikker for opbevaring af oplysninger er udarbejdet iht. alle g?ldende love og forordninger. Vi opbevarer oplysninger i den minimumsperiode lovgivningen kr?ver og fjerner oplysningerne, hvis loven kr?ver det efter en angiven tidsperiode.

Markedsf?ring

Bem?rk venligst, at markedsf?ring kan blive foretaget af os eller af en virksomhed, der er specialiseret inden for omr?det, hvis dette sk?nnes hensigtsm?ssigt. Oplysningerne, vi indsamler om dig, inkluderer (men er ikke begr?nset til) navn, e-mail, f?dselsdato, adresse, telefonnummer (fastnet- og/eller mobilnummer), dine indstillinger og interesser eller andre oplysninger, du giver os eller giver os adgang til. Hvis du er under 18 ?r, skal du indhente samtykke fra din for?lder eller v?rge, f?r du kan deltage i en konkurrence eller andre aktiviteter.

Hvis du handler i forretnings?jemed, anvender vi dine personoplysninger til disse form?l p? baggrund af vores legitime interesser. Ellers anvender vi kun dine personoplysninger til de form?l du har givet dit udtrykkelige samtykke til. Dine personoplysninger vil kun blive anvendt til de form?l, til hvilke du gav os dem, dvs. for at du kan modtage markedsf?ringsmateriale eller modtage en pr?mie i en konkurrence, og de vil ikke blive anvendt til andre form?l, medmindre vi modtager dit udtrykkelige samtykke.  

Hvem ellers har adgang til dine oplysninger

I de fleste tilf?lde tilg?s dine personoplysninger kun af UIP-personale i overensstemmelse med deres jobbeskrivelse og forretningsbehov. Vi kan dog i visse tilf?lde udveksle oplysninger med tredjeparter:

 1. Vi kan udveksle personoplysninger med vores koncernselskaber (inkl. vores moderselskaber) som et led i en rekrutteringsproces. Dette kan til tider inkludere overf?rsel af dine personoplysninger til USA eller Storbritannien, som er de lande, hvor vores moderselskaber er beliggende. Se deres respektive politikker for behandling af personoplysninger her og her
 2. Hvis du sender et CV eller andre personoplysninger til os vedr. et stillingsopslag eller til fremtidig reference, kan vi udveksle dine oplysninger med specialiserede rekrutteringsbureauer og selskaber, der udf?rer baggrundstjeks. Du vil blive informeret om dette p? forh?nd, og det vil kun blive gjort med dit samtykke. 
 3. I visse tilf?lde bliver vores markedsf?ringskampagner udf?rt af en tredjepart, som er specialiseret inden for dette omr?de. Vi sikrer os, at markedsf?ringsspecialisten efterlever alle vores politikker om databehandling, og at al behandling af personoplysninger er lovlig og finder sted i overensstemmelse med dine rettigheder.
 4. Bem?rk venligst, at vores konti p? de sociale medier muligvis h?ndteres af os eller af et selskab med speciale p? dette omr?de, som handler p? vores vegne og efter specifikke instrukser. I s?danne tilf?lde vil det specialiserede bureau behandle dine oplysninger efter specifikke instruktioner, modtaget fra os.
 5. Hvis det er retligt p?kr?vet af UIP, kan selskabet eventuelt udveksle oplysninger om sine brugere (inkl. personoplysninger) efter anmodning fra myndigheder, der er i gang med en efterforskning, eller med henblik p? at f? bekr?ftet eller h?ndh?ve efterlevelse af de politikker, der regulerer vores hjemmeside, og g?ldende lovgivning. Vi kan ogs? oplyse om s?danne brugeroplysninger, n?r dette efter vores opfattelse er n?dvendigt for at fastl?gge, ud?ve eller forsvare vores rettigheder eller med henblik p? at beskytte eller h?ndh?ve vores brugeres eller andres rettigheder og interesser samt sikkerheden af hjemmesiden.
 6. UIP kan give oplysninger om ikke-identificerende, samlede brugerstatistikker til tredjeparter til en lang r?kke form?l, inkl. til at beskrive UIPs serviceydelser til potentielle forretningspartnere og andre tredjeparter.  

Overf?rsel af hjemmesiden

Uden p? nogen m?de at begr?nse de rettigheder UIP har angivet ovenfor, tager UIP forbehold for, i tilf?lde af en "forretningsm?ssig ?ndring", at kunne overf?re oplysninger som selskabet indsamler, inkl., uden begr?nsning, personoplysninger, til en eventuel tredjepart, som overtager, erhverver eller som p? anden vis autoriseres til at tage kontrol over denne hjemmeside. Foruds?tningen herfor er , at en s?dan tredjepart har indvilliget i at anvende dine personoplysninger i overensstemmelse med foranstaltninger, der i al v?sentlighed yder den samme eller som yder st?rre beskyttelse end dem, der er fastsat i n?rv?rende Politik.

Forretningsm?ssig ?ndring 

UIP forbeholder sig retten til at videreformidle, udveksle og/eller p? anden vis overf?re brugeroplysninger, inkl., uden begr?nsning, personoplysninger, i forbindelse med en fusion, et opk?b, en sammenl?gning, salget af n?sten alle selskabets aktiver eller ved anden grundl?ggende forretningsm?ssig ?ndring, uanset hvilken form, denne m?tte tage.

Internationale overf?rsler

UIP overf?rer generelt ikke personoplysninger uden for det land, hvor de indsamles. Skulle vi blive n?dt til at overf?re s?danne oplysninger, vil vi sikre os, at alle internationale overf?rsler af dine personoplysninger er beskyttet og overf?rt ved anvendelse af n?dvendige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med alle relevante love og forordninger. 

Vi kan til tider overf?re dine personoplysninger til udlandet (til et land uden for E?S) som et led i ans?ttelsesprocessen (som n?vnt tidligere i n?rv?rende Politik). Du vil blive informeret herom p? forh?nd, og overf?rslen vil ske i overensstemmelse med selskabets politik om behandling af
kandidaters personoplysninger

Du kan f? flere oplysninger om beskyttelsen af dine personoplysninger, n?r de overf?res uden for Europa (inkl. en kopi af de standarddatabeskyttelseskontrakter, vi har indg?et med modtagere af dine personoplysninger), ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet 'Kontakt os' nedenfor.

Sikkerhed

UIP tr?ffer alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger med henblik p? at beskytte dine personoplysninger ved at tr?ffe hensigtsm?ssige tekniske og procedurem?ssige sikkerhedsforanstaltninger. Hensigtsm?ssige kontrolforanstaltninger (som f.eks. begr?nset adgang) er implementeret i vores computersystemer. Fysisk adgang til omr?der, hvor personoplysninger indsamles, behandles eller lagres, er begr?nset til bemyndigede medarbejdere. Adgang til f?lsomme personoplysninger er begr?nset til de medarbejdere, der har brug for adgang dertil for at kunne udf?re deres arbejde. Uautoriseret brug eller videreformidling af fortrolige kundeoplysninger fra UIP-medarbejderes side er forbudt og kan resultere i disciplin?re sanktioner. Som et vilk?r for deres ans?ttelse skal UIP-medarbejdere f?lge alle g?ldende love og forordninger, inkl. databeskyttelseslovgivningen. 

Disse kontrolforanstaltninger beskytter dine oplysninger mod uautoriseret adgang og mod uautoriseret ?ndring eller ?del?ggelse deraf. Vi beder alle tredjeparter, som samarbejder med os, om at g?re det samme. Dog indeb?rer al behandling risikoen for, at uautoriserede parter f?r adgang til disse oplysninger, og som f?lge deraf kan UIP ikke fuldst?ndigt garantere, at en s?dan uautoriseret adgang ikke finder sted. Overf?rsel af personoplysninger kan ogs? blive opfanget af uautoriserede enheder, s? vi beder dig v?re ekstra forsigtig, n?r du sender os oplysninger. Du bedes ogs? v?re opm?rksom p?, at overf?rsel af personoplysninger altid sker p? egen risiko. 

Adgang til personoplysninger

Du har ret til at f? information om behandlingen af dine personoplysninger og til at anmode om adgang til de personoplysninger, vi har om dig. Hvis du ?nsker at foretage en anmodning, bedes du kontakte os (se afsnittet "Kontakt os" nedenfor). I de fleste tilf?lde vil vi fremsende eventuelle oplysninger gratis. Bem?rk venligst, at vi kan v?re berettiget til at opkr?ve dig et gebyr i overensstemmelse med g?ldende lovgivning, hvis anmodningen er overdreven eller frems?ttes gentagne gange. Du vil blive informeret om dette, og du vil f? adgang til dine oplysninger under foruds?tning af, at du kan fremvise bevis p? din identitet, f?r vi behandler din anmodning. 

Du har ret til:

 • Enhver tid ret til at tilbagetr?kke dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, hvis det retlige grundlag for behandlingen baserer sig p? dit eksplicitte samtykke. Bem?rk dog venligst, at vi eventuelt stadig kan v?re berettiget til at behandle dine personoplysninger, hvis vi har en et andet retligt grundlag dertil. Det kan f.eks. v?re n?dvendigt at gemme dine personoplysninger, for at kunne opfylde en retlig forpligtelse; 
 • i nogle tilf?lde at modtage personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinl?sbart format og/eller anmode om, at vi sender disse oplysninger til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt. Bem?rk venligst, at denne ret kun finder anvendelse p? personoplysninger, du direkte har givet UIP;
 • at anmode om, at vi retter dine personoplysninger, hvis de er un?jagtige eller ufuldst?ndige;
 • under visse omst?ndigheder at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger. Bem?rk venligst, at der kan v?re omst?ndigheder, hvor du beder os om at slette dine personoplysninger, men hvor vi er retligt berettiget til at beholde dem; 
 • i visse situationer at mods?tte dig eller anmode om, at vi begr?nser vores behandling af dine personoplysninger. Der kan igen v?re omst?ndigheder, hvor du mods?tter dig eller anmoder os om at begr?nse vores behandling af dine personoplysninger, men hvor vi retligt er berettiget til at afvise en s?dan anmodning; og
 • at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesmyndighed hvis du er af den opfattelse, at vi har kr?nket dine rettigheder.

Du kan altid kontakte os, hvis du har sp?rgsm?l til ovenst?ende eller eventuelle andre sp?rgsm?l. Du finder vores kontaktoplysninger under "Kontakt os". 

Links til andre hjemmesider

V?r venligst opm?rksom p?, at n?r du navigerer rundt p? vores hjemmeside, ser en e-mail eller andet indhold fra UIP, kan du have mulighed for at klikke p? links, som f?rer dig uden for UIPs service til andre hjemmesider eller onlineindhold, som ligger uden for UIPs kontrol. Du kan f.eks. st?de p? links til fansider, programsider fra vores webmaster eller links fra sponsorer eller forretningspartnere, som kan indeholde UIPs logo som en del af en aftale om f?lles markedsf?ring. Hvis du "klikker" p? linket til en s?dan tredjepart, f?rer "klikket" dig til en tredjeparts hjemmeside eller onlineindhold. UIP har ingen kontrol over og er ikke ansvarlig for indhold, du finder p? tredjeparters hjemmesider, du linker til. N?rv?rende politik d?kker ikke disse andre hjemmesider. Disse andre hjemmesider har deres egne praksisser mht. indsamling af oplysninger og beskyttelse deraf, og disse kan v?re anderledes end UIPs. Vi opfordrer dig p? det kraftigste til at gennemg? de praksisser for behandling af personoplysninger, der m?tte v?re g?ldende p? eventuelle andre hjemmesider, du bes?ger.

?ndringer af n?rv?rende Politik

Vi forbeholder os retten til at revidere n?rv?rende Politik til enhver tid, uden forudg?ende varsel til dig, og alle ?ndringer vil tr?de i kraft straks efter offentligg?relse af den nye version af n?rv?rende Politik p? denne hjemmeside. Vi r?der dig til at tjekke denne hjemmeside med regelm?ssige mellemrum for eventuelle ?ndringer eller opdateringer. 

Kontakt os

?nsker du yderligere information, eller har du sp?rgsm?l omkring UIPs h?ndtering af dine personoplysninger, bedes du kontakte os via e-mail p? databeskyttelse@uip.dk eller skrive til os p?:
United International Pictures ApS
Hauchsvej 13
1825 Frederiksberg C

Oplysninger om den relevante databeskyttelsesmyndighed

Vi er normalt i stand til at l?se sp?rgsm?l og bekymringer om behandling af personoplysninger hurtigt og effektivt.  
Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du f?r fra os, kan du indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 K?benhavn K.

Sidst opdateret:

4  august 2018